Breibandlagets sendepunkt er avmerka. Zoom og klikk i kartet for detaljer.
Fargene i kartet er eit reint vegetasjonskart, og viser ikkje dekningsgrad for våre signal.
Avgjerande for dekning med radio er fri sikt til ein av sendarane som er avmerka.