Venabygd Breibandlag

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Om Venabygd Breibandlag

Venabygd Breibandlag SA har som formål å arbeide for best mogleg breibandstilgang for alle i Venabygd, og leverer nå i eigen regi breiband til over 200 abonnentar. Laget vart stifta i 2004 og er organisert som eit samvirkeforetak med vel 70 lokale andelseiere.

Personer med offisiell bopel i Venabygd eller bedrifter med forretningsadresse i Venabygd kan teikne andel i laget til ein symbolsk sum, kr.300,-. Andelen gir stemmerett på årsmøte og valgbarheit til styret. Andelen gir ikkje rett til utbytte og er ikkje omsetteleg, men tilbakebetales ved evt. utmelding.

Laget leverer breiband både til medlemmer og ikkje-medlemmer innafor dekningsområdet.

Breibandlaget ledes av eit styre på 5 personer:

Leder Kjell Tangerud

Styremedlemmer Anne Berit Skogvang, Håvard Linækkeren, Ane Furusæter, Pål Hjalmar Hagen

 

Breibandlaget har driftsavtale med Timotei Data i Venabygd som står for drift av breibandlagets nettverk og kundekontakt. Snøhetta Regnskap Ringebu AS er forretningsfører.

Sist oppdatert torsdag 09. mars 2017 19:04