Venabygd Breibandlag

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Dekningskart på web

Dekningkart

Vi har nå lagt ut eit kart der sendestasjonane til Venabygd Breibandlag er avmerka.

Ved hjelp av Google Maps kan du manøvrere, zoome og klikke i kartet for å sjå detaljer. Du kan også få satelittbilde som bakgrunn.

For å teikne abonnement hos Venabygd Breibandlag er du avhengig av fri sikt til ein av sendarane som er avmerka. I tillegg må du vera innafor ein sendesektor. Sendarane har sektorantenner som dekker dei mest aktuelle retningane. Ta kontakt for nærare opplysninger!

Sist oppdatert tirsdag 09. mars 2010 23:52