Om Venabygd Breibandlag SA

Venabygd Breibandlag SA har som formål å arbeide for best mogleg breibandstilgang for alle
i Venabygd, og leverer nå i eigen regi breiband til over 300 abonnentar. Laget vart stifta i 2004
og er organisert som eit samvirkeforetak med vel 70 lokale andelseiere.


Personer med offisiell bopel i Venabygd eller bedrifter med forretningsadresse i Venabygd kan
teikne andel i laget til ein symbolsk sum, kr.300,-. Andelen gir stemmerett på årsmøte og
valgbarheit til styret. Andelen gir ikkje rett til utbytte og er ikkje omsetteleg, men tilbakebetales
ved evt. utmelding.


Laget leverer breiband både til medlemmer og ikkje-medlemmer innafor dekningsområdet.


Breibandlaget ledes av eit styre på 5 personer:
Leder Helge Roar Husom
Styremedlemmer Lars-Henrik Skogstad, Ane Furusæter, Tone Lise Hermansen, Bertil Jordbruen

Breibandlaget har driftsavtale med Timotei Data i Venabygd som står for drift av
breibandlagets nettverk og kundekontakt. Snøhetta Regnskap Ringebu AS er forretningsfører.