5G frå Venabygd Breibandlag

Venabygd Breibandlag leverer stabilt og raskt internett over 5GHz frekvensbandet

Med faste radiomottakere hos den enkelte abonnent har Venabygd Breibandlag full kontroll over signalstyrke, antal abonnenter og belastningen på dei ulike sendarane. Det gjer at vi kan tilby abonnement med fri bruk, utan volumbegrensning.

Breibandlaget utvikler nettverket sitt kontinuerleg, og oppgraderer både sendepunkt og mottakere etter behov. Dersom det er behov for oppgradering av den utvendige mottakeren hos deg vil Breibandlaget ta kontakt og utføre utskiftinga kostnadsfritt for deg.

Nye abonnenter blir nå normalt kobla opp på 5GHz frekvensbandet. Det åpner for høgare hastigheiter i framtida.

Vi ser at fleire og fleire velger det raskaste abonnementet Privat Maxi. Det nye utstyret gjer at vi nå kan tilby toppabonnementet til alle som ønsker det (dog fortsatt med forbehold om tilstrekkeleg signal). Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg!
Les meir om abonnementstyper og -vilkår under Produkt.