Venabygd Breibandlag

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Venabygd Breibandlag

5G frå Venabygd Breibandlag

Venabygd Breibandlag leverer stabilt og raskt internett over 5GHz frekvensbandet

Breibandlaget er nå snart i mål med ombygging av alle sendestasjonane slik at nye abonnenter normalt tilknyttes på 5GHz frekvensbandet.

For Breibandlaget gir det nye utstyret tilgang til fleire kanaler og plass til fleire abonnenter.

Nytt utstyr åpner også for høgare hastigheiter i framtida.

Fortsatt har dei fleste abonnentane mottakerutstyr for 2.4GHz, og det vil bli videreført parallelt med det nye utstyret i lang tid framover.

Vi ønsker ein gradvis overgang frå 2.4GHz til 5GHz og har starta utskifting av utstyr hos abonnentar. Dette vil pågå over fleire år, og er ikkje noko du som abonnent treng å tenke på - Breibandlaget tar kontakt og bytter mottakaren din kostnadsfritt for deg dersom det er behov for å flytte deg over til ny frekvens.

Vi ser at fleire og fleire velger det raskaste abonnementet Privat Maxi. Det nye utstyret gjer at vi nå kan tilby toppabonnementet til alle som ønsker det (dog fortsatt med forbehold om tilstrekkeleg signal). Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg!

Les meir om abonnementstyper og -vilkår under Produkt.

Sist oppdatert onsdag 02. november 2016 10:20
 

Dekningskart på web

Dekningkart

Vi har nå lagt ut eit kart der sendestasjonane til Venabygd Breibandlag er avmerka.

Ved hjelp av Google Maps kan du manøvrere, zoome og klikke i kartet for å sjå detaljer. Du kan også få satelittbilde som bakgrunn.

For å teikne abonnement hos Venabygd Breibandlag er du avhengig av fri sikt til ein av sendarane som er avmerka. I tillegg må du vera innafor ein sendesektor. Sendarane har sektorantenner som dekker dei mest aktuelle retningane. Ta kontakt for nærare opplysninger!

Sist oppdatert tirsdag 09. mars 2010 23:52